English version

Rejestracja internetowa

05-806 Komorów, ul. Brzozowa 77

Rejestracja telefoniczna

 

(+4822) 758-00-02

(+48) 515-567-377

Rejestracja email

info@orl.pruszkow.pl

Mój kanał

Jak prawidłowo podawać leki do nosa

Podawanie leków do wnętrza nosa podlega tym samym podstawowym zasadom, jak podawanie leków innymi drogami. Ważne jest, żeby lek donosowy podany był w odpowiedniej dawce, postaci, a przede wszystkim w określony sposób, który zwykle przesądza o jego skuteczności.

 

Wielu pacjentów, którym włączam po raz pierwszy leczenie donosowe nie była nigdy wcześniej informowana o prawidłowym sposobie podawania leków do nosa. Wielokrotnie mieli zalecane używanie leków w postaci sprayu donosowego i podawali je w przypadkowy sposób.

 

Leki donosowe, które podajemy z zamiarem leczenia małżowin nosowych, zatok przynosowych, jak również tkanek gardła, w tym blokady i niedrożności trąbek słuchowych powinny być podane do nosa w sposób przedstawiony na schematycznej rycinie poniżej

Schemat prawidłowego sposobu podawania leków do jamy nosa

Końcówkę aplikatora leku donosowego należy wprowadzić prosto i do góry jamy nosa, a następnie przez zgięcie ręki podającej w nadgarstku, należy przemieścić go do boku, tak aby wskazywał na oko po tej samej stronie. Wtedy należy podać lek aspirując powietrze nosem. Po stronie przeciwnej lek należy podać analogicznie.

 

Podane w ten sposób lekarstwo dociera powyżej małżowiny nosowej dolnej, pod małżowinę środkową. Jest to rejon tak zwanego kompleksu ujściowo-przewodowego, czyli miejsca, do którego otwiera się większość zatok przynosowych. Dotarcie leku do tej okolicy jest warunkiem skutecznego leczenia.

 

W przypadku masywnych zmian zapalnych w jamach nosa lub znacznego skrzywienia przegrody nosowej, wymagana jest korekta chirurgiczna, aby możliwe było dotarcie leku do tego rejonu i aby terapia zachowawcza mogła być skuteczna.

 

Poniższy film przedstawia sposób podawania leków do nosa na przykładzie leku Nasonex.

 

 

Rafał Chmielewski - ZnanyLekarz.pl