Diagnostyka

Endoskopia w laryngologii

Laryngologiczne badanie endoskopowe służy ocenie narządów, które nie są dostępne badaniu bez użycia endoskopu (gołym okiem). Sam endoskop jest cienkim przewodem metalowym lub gumowym, na końcu którego znajduje się kamera. Oświetlenie struktur położonych w głębi ciała umożliwia źródło światła podłączone do endoskopu.